Tag Archives: tuyển dụng mầm non

Thông báo tuyển dụng giáo viên mầm non huyện Đăk R’Lấp tỉnh Đăk Nông – MN Phương Nghi

Tuyển giáo viên mầm non năm học 2022 2023

Trường Mầm Non Phương Nghi huyện Đăk R’Lấp tỉnh Đăk Nông xin trân trọng thông báo tuyển dụng giáo viên và các nhân sự chuyên môn. Nhà trường tìm kiếm và tuyển chọn những giáo viên, nhân viên có năng lực chuyên môn, tâm huyết và đam mê với nghề, đáp ứng yêu cầu nhân sự để làm việc tại các cơ sở mới.

Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?